Projekti, konkursi

Daugavpils Centra vidusskolas, Malu iela 7 pedagoģi viesojas pie projekta partneriem  Marijampoles bērnudārza “Rūta”

Nordplus programmas projekta Nr. NPJR-2022/10122 “STEAM in green way: exchange of good practices” ietvaros pieci Daugavpils Centra vidusskolas, Malu iela 7 pedagoģi viesojās Marijampoles bērnudārzā “Rūta” laika posmā no 08.05.2023. līdz 12.05.2023., lai iepazītos ar partnerorganizācijas pieredzi un labās prakses piemēriem STEAM jomā.
Mobilitātes laikā pedagogi pilnveidoja savu kapacitāti kompetenču izglītības īstenošanā, pilnveidojot un iespēju robežās pārņemot metodes STE(A)M priekšmetu mācīšanā, galvenokārt izmantojot ārtelpu sniegtās iespējas. Brauciena laikā pedagogi ieguva arī praktiskas idejas par daudzveidīgām iekštelpu aktivitātēm, kuras iespēju robežās, tiek plānots ieviest arī mūsu pirmsskolā.
Reflektējot par projekta norisi, dalībnieki atzina, ka projekts ir veicinājis izpratni par STEAM pieejas iespējām ikdienas pedagoģiskā procesa kvalitātes uzlabošanā, un pilnveidojis pedagogu prasmes sadarbības veicināšanā un tehnoloģiju  izmantošanā mācību procesā, balstoties uz pieredzes apmaiņu  starp projektā iesaistītiem pedagogiem.

Daugavpils Centra vidusskola, Malu iela 7 uzņem projekta partnerus

Nordplus programmas projekta Nr. NPJR-2022/10122 “STEAM in green way: exchange of good practices” ietvaros Daugavpils Centra vidusskolas, Malu iela 7 filiāle laika posmā no 06.03.2023. līdz 10.03.2023. uzņēma savus sadarbības partnerus no Marijampoles pirmsskolas izglītības iestādes “Rūta” (Lietuva) un Kohtla-Järves pirmsskolas izglītības iestādes “Tareke” (Igaunija), lai dalītos savā pieredzē un labās prakses piemēros STEAM jomā.
Nedēļās laikā sadarbības partneru pirmsskolas izglītības pedagogi iepazinās ar pirmsskolā realizētām programmām, dažādiem labās prakses piemēriem par STEAM mācīšanas metodēm ikdienas rotaļdarbībā, kā arī salīdzināja un pārrunāja kopīgās un atšķirīgās lietas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas izglītības sistēmā un mācību saturā.
Projekta ietvaros ciemiņi iepazinās ar Latgales bagāto kultūru un iespējām izglītības jomā.

DCV Malu iela 7 iesaiste Nordplus programmas projektā “STEAM in green way: exchange of good practices”

Mēs esam gandarīti, ka piedalamies Norplus projektā, ko ierosināja Marijampoles bērnudārzs “Rūta”. Projekts sākās 2022. gada 1. septembrī un ilgs līdz 2023. gada jūnijam. Projektā ir iesaistīti 5 skolotāji.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt ilgtspējīgus izglītības pasākumus STEAM apmācībā, apmainoties ar zināšanām un idejām ar projekta partneriem. STEAM jomas izvēle ir saistīta ar to, ka modernās izglītības sistēmas ir patiesi vērstas uz šo tematu un meklē veidus, kā to mācīt ļoti praktiskā nozīmē sākot jau ar pirmsskolniekiem. Praktiskajai apmācībai ir vajadzīgi daudz materiāli. Vēl vairāk materiāli ir vajadzīgi un tiek izmantoti bērnudārzos, strādājot ar bērniem no 1 līdz 7 gadiem. Bērnudārzu skolotāji mūsu vidē joprojām izmanto mazāk draudzīgus materiālus. Piemēram, plastmasas glāzes, plastmasas salmiņi, plastmasas rotaļlietas, papīrs u. c. Šā iemesla dēļ skolotāji uzskata, ka STEAM apmācībā ir jārod ilgtspējīgāki risinājumi un materiāli.

Projektā ir iesaistīti trīs pirmsskolas no trim Baltijas valstīm:  Marijampoles vaiku lopselis-darzelis Ruta, Lietuva, Daugavpils Centra vidusskola Malu iela 7, Latvija un Kohtla-Järve Lasteaed Tareke, Igaunija

Projekta mērķi:

  1. Organizēt mobilus pasākumus, lai dalītos ar videi draudzīgām STEAM apmācības metodēm (īstermiņa mērķis);
  2. Apgūt videi draudzīgas STEAM mācīšanas metodes un iekļaut tās regulārās mācību programmās katrā iestādē (ilgtermiņa mērķis);

3.Stiprināt sadarbību izglītības jomā, Baltijas izglītības telpā (ilgtermiņa mērķis).

Projektā skolotāji no trim dažādām valstīm dalīsies pieredzē par to, kā mācīt STEAM, izmantojot pārstrādājamus materiālus, un kā digitālos rīkus un inovāciju integrēt izglītības procesā. Projekta norises laikā tiks  stiprināta sadarbība izglītības jomā — Baltijas izglītības telpā.

Starptautiskais eTwinning projekts “TOGETHER FOR EFFECTIVE INCLUSIVE EDUCATION”

Maziem soļiem un ļoti apdomāti, jau ilgāku laiku esam plānojuši mūsu iestādes darbību starptautiskajos projektos un re esam iekšā. Kamēr daudzi bija pārņemti ar tuvojošos svētku rūpēm, Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde aktīvi uzsāka savu darbību starptautiskā eTwinning projektā ” Together for effective inclusive education” (” Kopā priekš efektīvas iekļaujošās izglītības”).  Projekta darbību pārstāv dalībnieki no četrām valstīm (Latvija – 1, Lietuva – 3, Portugāle – 1 un Turcija – 5).
Iekļaujošās izglītības mērķis ir nodrošināt to bērnu izglītības un sociālo integrāciju, kuriem nepieciešama speciālā izglītība. Lai tas notiktu, bērnam jāsaņem izglītība, neizolējot viņu no sabiedrības.
Šis projekts  ir izveidots ar mērķi, nodrošināt ar informāciju par iekļaujošo izglītību visas ar bērna izglītošanu un attīstību iesaistītās puses, lai iekļaušanas process norisinātos visefektīvāk. Ar šo projektu ir paredzēts pozitīvi mainīt apkārtējo redzējumu uz iekļaušanu.

 

Starptautiskais eTwinning projekts “We Are More Special With Our Values”

08.02.2022. Starptautiskā interneta diena projekta ietvaros

Darbojoties projektā ” Together for effective inclusive education”  saņēmām uzaicinājumu darboties vēl vienā eTwinning projektā “We Are More Special With Our Values” (“Mēs esam vēl īpašāki ar savām vērtībām”).
Šajā projektā mūsu sadarbības partneri ir 10 pirmsskolas izglītības iestādes no Turcijas un ir iesaistīti bērni no 4 līdz  7 gadiem.
Projekta laikā tiks veikti pētījumi vērtību izglītības ietvaros bērniem ar īpašām vajadzībām un vispārizglītojošo programmu bērniem, lai atbalstītu un veicinātu iekļaujošās izglītības procesu, kā arī īstenotu īpašo bērnu sociālā pieņemšanu.