Dienas režīms

Dažādām vecuma grupām dienas režīms atšķiras.

Aktivitāte Laiks
Netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība, rotaļas, individuālais darbs, rotaļnodarbība 7.00-8.00
Rīta rosme 8.00-8.10
Gatavošanās brokastīm, brokastis 8.10-8.40
Rotaļnodarbības visas dienas garumā, iekļaujot vismaz 1h darbībai svaigā gaisā (integrēta rotaļnodarbība, mācību ekskursija, vērojumi, eksperimenti, sporta spēles un kustību aktivitātes vaigā gaisā) 8.40-12.20
Gatavošanās pusdienām. Pusdienas 12.20-12.55
Gatavošanās dienas atpūtai, higiēnas procedūras, bērnu atpūta 12.55-15.15
Pakāpeniskā celšanās, ģērbšanās, ķermeni uzmundrinoša vingrošana 15.15-15.35
Gatavošanās launagam, launags 15.35-15.55
Rotaļnodarbības visas dienas garumā, iekļaujot vismaz 1h darbībai svaigā gaisā (integrēta rotaļnodarbība, mācību ekskursija, vērojumi, eksperimenti, sporta spēles un kustību aktivitātes svaigā gaisā, pastaiga, bērnu brīvā rotaļdarbība) 15.55-18.00*

*Pirmdienās līdz 18.30

**Dienas režīms sastādīts, pamatojoties uz MK 17.09.2013.noteikumiem Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”.