2.grupa

Mēs esam 19 čaklas bitītes: 10 meitenes un 9 zēni. Mums ikdienā patīk aktīvi darboties, vingrot, dziedāt un pilnveidot savas prasmes iepazīstot pasauli. Kopā ar mums vienmēr gatavas jauniem piedzīvojumiem ir skolotājas Sanita un Marina. Dziesmas un deju soļus labprāt apgūstam kopā ar skolotāju Veroniku, bet mūzu mazos un lielos nedarbiņus palīdz sakārtot auklīte Kitija. Mēs visi esam pozitīvi noskaņoti un ar smaidu satiekam katru jaunu dienu, ķerdami mirkli aizraujošiem, zināšanu pilniem piedzīvojumiem.