Mācību gada prioritātes

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi metodiskā darba prioritātes 2022./2023.mācību gadam ir

1.Pozitīvas un emocionāli drošas mācīšanās vides veicināšana.

    2.Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas caurvijas aktualizēšana mācību procesā.

3.Stundas efektivitātes palielināšana, kompleksu un metakognitīvu uzdevumu veidošana.