Mācību gada prioritātes

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi metodiskā darba prioritātes 2021./2022.mācību gadam ir

  1. Skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā.
  2. Atbalsta materiālu veidošana un pasākumu īstenošana personalizācijas veicināšanai mācību procesā.
  3. Lokālpatriotisma un pilsoniskās līdzdalības veicināšana.