1.grupa

Mēs esam 12 mazie Kāpuriņi – 7 zēni un 5 meitenes. Esam veseli, aktīvi, zinātkāri, dzīvespriecīgi bērni. Mīlam saldumus, ziedus un saulīti.
Mazie Kāpuriņi sper pirmos soļus grupiņā, mācās  pierast pie kolektīva un viens pie otra. Uzsāk darboties ar nezināmām lietām, zīmēt, griezt, līmēt,  kopā spēlēties.   Kopā ar skolotāju Irinu mācās dziedāt, dejot, iet rotaļās, savukārt skolotāja Dina palīdz apgūt valsts valodu.
Mācību process notiek mums visapkārt – mēs rotaļājamies ar mērķi. Vēlamies izaugt gudri un lieli!!!
Profesionāli un sirdsgudri pedagoģi Tatjana, Marija, Gaļina, Žanna un auklīte Irēna ir mūsu lieli draugi, kuri katru rītu ar smaidu sejā sagaida mūs un  palīdz  ticēt sev, apzināties sevi, gūt panākumus, izteikt sevi radošajā darbībā, būt iejūtīgiem un līdzjūtīgiem. „ Kāpuriņu’’ pedagogiem ir vienojoša īpašība – sava darba mīlestība.