APU komanda

„Atbalsts pozitīvai uzvedībai” komanda

  1. Mārīte Grigorjeva – iestādes vadītāja
  2. Anita Bernatoviča – vadītājas vietniece izglītības jomā
  3. Ilvija Purvinska – vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā
  4. Natālija Berļizova – pirmsskolas izglītības skolotāja
  5. Ināra Aņisimova – pirmsskolas izglītības skolotāja
  6. Svetlana Vecele – pirmsskolas izglītības skolotāja
  7. Jeļena Kirillova– pirmsskolas izglītības skolotāja
  8. Tatjana Vasiļjeva – pirmsskolas izglītības skolotāja
  9. Ilona Petkeviča– pirmsskolas izglītības skolotāja