Administrācija

Direktors:

Jurijs Visockis t. 65429872 
e-pasts: info@dcv.lv 

Direktora vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos:

Mārīte Grigorjeva t.65434492, m.t. 20231021
e-pasts:  dcv_malu7@dcv.lv vai daug32pii@inbox.lv 

Pieņemšanas laiks:

  • pirmdienās 15.00 – 18.00
  • piektdienās 8.00-11.00
  • vai citā laikā iepriekš vienojoties pa tālruni.

Pirmsskolas izglītības metodiķe:

Kristīne Volodko-Mitina t.65434492 , m.t. 20231021
e-pasts: kristine.volodko-mitina@dcv.lv vai 32pii@inbox.lv

Saimniecības pārzine:

Ilvija Purvinska t.65434680
e-pasts: saimnieciba_malu7@dcv.lv vai saimn.daug32pii@inbox.lv

Vispārējās aprūpes māsa:

Inese Kivleniece t.65434680
e-pasts: medmasa32pii@inbox.lv