Administrācija

Iestādes vadītāja:

Mārīte Grigorjeva t.65434492, m.t. 20231021
e-adrese: marite.grigorjeva@ip.daugavpils.lv
e-pasts:  daug32pii@inbox.lv 

Pieņemšanas laiks:

  • pirmdienās 15.00 – 18.00
  • piektdienās 8.00-11.00
  • vai citā laikā iepriekš vienojoties pa tālruni.

Vadītājas vietniece izglītības jomā:

Kristīne Volodko-Mitina t.65434492 , m.t. 20231021
e-pasts: 32pii@inbox.lv

Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā:

Ilvija Purvinska t.65434680
e-pasts: saimn.daug32pii@inbox.lv

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa:

Annija Paļčune t.65434680
e-pasts: medmasa32pii@inbox.lv