Pozitīvie pastiprinājumi

Pirmsskolas izglītības skolotājas dienasgrāmatā tika izveidota sadaļa „Uzvedības ieraksti”, kurā skolotājas ieraksta izglītojamo pozitīvo vai negatīvo uzvedību, tādā veidā veicot uzskaiti bērnu uzvedībai, kā arī katram bērnam uz skapīša ir pozitīvās uzvedības tabuliņa, kas tiek aizpildīta krājot uzlīmes par labu uzvedību.

Lai veicinātu bērnus ievērot pozitīvas uzvedības noteikumus, ikdienā skolotājas izmanto tādas metodes kā

  • uzslava,
  • pozitīvas uzvedības akcentēšana ar uzlīmi,
  • aizpildītas pozitīvas uzvedības tabuliņas ar uzlīmēm katram bērnam uz skapīša,
  • nedēļas nogalē pasniedz vienam bērnam no grupas medaļu „Labas uzvedības čempions”
  • mācību gada beigās tiek pasniegts labas uzvedības sertifikāts un blociņš ar iestāde logo.

Mācību gada laikā pa grupām ceļo iestādes simbols „Draudzīgā mārīte”, kas katra mēneša pēdējā piektdienā tiek pasniegta tai grupai, kurā bija visvairāk pozitīvo ierakstu un vismazāk negatīvo ierakstu skolotāju dienasgrāmatā mēneša laikā.