Personāls

Bērnam ir vajadzīgas saknes un spārni.
Saknes, lai zinātu no kurienes viņi nāk.
Spārni, lai iepazītu pasauli.
/J.V.Gēte/

Izglītojamiem iepazīt pasauli palīdz 70 iestādes darbinieki, kas ir pakļauti iestādes vadītājai, no tiem 36 pedagogiskie darbinieki:

  • vadītājas vietniece izglītības jomā
  • 24 pirmsskolas izglītības skolotājas
  • 3 pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājas
  • 1 pirmsskolas izglītības latviešu valodas skolotāja
  • 4 skolotājas logopēdes
  • 2 speciālās izglītības skolotājas
  • 1 interešu izglītības pedagogs