3. grupa

Mūsu draudzīgajā grupā dzīvo 16 draudzīgas skudriņas – 8 meitenes un 8 zēni.
Mēs esam ļoti ziņkārīgi un ar interesi uzzinām visu jauno. Zinību zemē ceļot mums palīdz skolotājas Sanitavun Jeļena. Mēs esam vienmēr kustīgas un čaklas skudriņas, labprāt krāsojam, līmējam un būvējam. Brīvajā laikā un svētku dienās dejojam un dziedam dziesmiņas, kuras mums māca skolotāja Dina.
Mūsu grupā skolotājas vienmēr ir draudzīgas un smaidīgas, bet reizēm arī stingras. Labs palīgs mūsu audzināšanā ir aktīvā auklīte Oksana.