3. grupa

Mūsu draudzīgajā grupā dzīvo 15 draudzīgas skudriņas – 7 meitenes un 8 zēni.
Mēs esam ļoti ziņkārīgi un ar interesi uzzinām visu jauno. Zinību zemē ceļot mums palīdz skolotājas Taisija un Jūlija. Mēs esam vienmēr kustīgas un čaklas skudriņas, labprāt krāsojam, līmējam un būvējam. Brīvajā laikā un svētku dienās dejojam un dziedam dziesmiņas.
Mūsu grupā skolotājas vienmēr ir draudzīgas un smaidīgas, bet reizēm arī stingras. Labs palīgs mūsu audzināšanā ir aktīvā auklīte Inese.