Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde

Aktuālitātes

Sākotnēji jēdziens “iekļaujošā izglītība” tika attiecināts uz personām ar invaliditāti, bet nu jau visbiežāk tiek apliecināta plašāka tā izpratne, par iekļaušanu runājot arī tādu bērnu kontekstā, kuriem ir jebkādas īpašas vajadzības izglītības apguves procesā.