Daugavpils Centra vidusskola Malu iela 7

Mūsu  iestāde bija pakļauta Baltijas dzelzceļam un pirmo reiz savas durvis vēra 1981. gadā kā  Baltijas dzelzceļa 49. bērnudārzs -280 mazajiem daugavpiliešiem. No 1991. gada līdz 1996. gada decembrim iestādei tika mainīts nosaukums  – „ VAS “Latvijas dzelzceļš” 24. bērnudārzs”. 1997. gada janvārī iestāde tika pārdēvēta par  Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādi, kas  ir  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde un tā  ir  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā. Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde
Iestādē darbojas 12 grupas (t.sk.4 mazbērnu grupas)  ar atsevišķām rotaļtelpām, guļamtelpām un garderobēm. Katrai grupai ir savs pastaigu laukumiņš, kas ir aprīkots ar plašām lapenēm.
Sākot ar 2018.gada 22.janvāri iestādē tika uzsākta projekta “Daugavpils32. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku” realizācija, kas turpinājās līdz 2019.gada 17. novembrim. Renovācijas rezultātā iestādē tika siltināti ēkas pamati, sienas un jumts, nomainīts grīdas segums, nomainīti logi un ārdurvis, pārbūvētas ieejas ēkā, nomainīti visi santehnikas mezgli un ierīces, rekonstruēta apkures sistēma, ierīkota ventilācijas sistēma un automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma, kā arī uzliktas kodu atslēgas pie katras ieejas durvīm iestādē.
2020.gada vasarā iestādē norisinājās teritorijas labiekārtošanas projekts “Bērnu rotaļu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Daugavpils 32.pirmsskolas izglītības iestādē”, ko atbalstīja Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi. Teritorijas labiekārtošanas rezultātā mazās mārītes ieguva multifunkcionālu rotaļu kompleksu, multifunkcionālo smilšu kompleksu un citas attīstošas iekārtas, kas palīdz ikdienā izzināt pasauli un fiziski attīstīties.
Rūpējoties par aktuālās informācijas nodošanu vecākiem, 2020.gada rudenī iestādes teritorijā, blakus ieejai, tika uzstādīts informatīvais stends “Māmiņ, tētiņ, izlasi”, kurā vecāki var iegūt īsu nepieciešamo informāciju par iestādi,  iepazīties ar tekošo bērnu ēdienkarti, tuvākajiem pasākumiem un aktivitātēm iestādē, kā arī ar dažādiem speciālistu ieteikumiem.
2016.gadā gatavojoties jubilejai, iestādē tapa savs logotips.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.46 ” Par Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādes, Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes likvidēšanu, pievienojot Daugavpils Centra vidusskolai”, iestādei ar 01.08.2022.tika piešķirts jauns nosaukums – Daugavpils Centra vidusskola, Malu iela 7, kas turpina funkcionēt kā pirmsskolas izglītības iestāde un pirmsskolas izglītības programmas realizācijas vieta.

Iestādes darbību reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, MK noteikumi, Daugavpils pilsētas domes apstiprināts nolikums un citi normatīvie akti.
Iestāde ir juridiskā persona, kurai ir savs zīmogs un noteikta parauga veidlapa.