Kontakti

Adrese: Malu ielā 7, Daugavpils, LV – 5400

Tālruņi: 65434492, 65434680, 20231021

e-pasts: dcv_malu7@dcv.lvdaug32pii@inbox.lv

Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšanai raksti mums uz e-pastu.

Iestādes rekvizīti: 

Maksātājs:  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Saules ielā 7, Daugavpils, LV­5401,Latvija
PVN Reģ.Nr. LV90009737220
Banka Citadele banka AS
SWIFT PARXLV22
Konts LV13PARX0000850062460

Saņēmējs:   Daugavpils Centra vidusskola
Malu iela 7, Daugavpils,  LV­5401,Latvija