Rotaļnodarbību saraksts

Galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļnodarbība visas dienas garumā:

  • Rīta aplis, mērķtiecīgi organizēta rotaļnodarbība un netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība telpā un dabā;
  • Pastaiga, mācību ekskursijas, vērojumi, eksperimenti, rotaļas, sporta spēles un kustību aktivitātes svaigā gaisā.

Mācību jomas:

  • Valodas joma – valodas un runas attīstīšana, stāstītmācīšana, orientēšanās apkārtnē, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana;
  • Sociālā un pilsoniskā joma – sociālās zinības un ētika, kultūra, sadzīves iemaņu veidošana, noteikumu ievērošana;
  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma – radošā darbība, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, literatūra, mūzika;
  • Dabaszinātņu joma – iepazīšanās ar dabu, orientēšanās apkārtnē;
  • Matemātikas joma – matemātisko priekšstatu veidošana;
  • Tehnoloģiju joma – mājturība un tehnoloģijas (rokdarbi, konstruēšana, mājturība), iepazīstas ar tehnoloģijām, drošības noteikumiem to lietošanā;
  • Veselības un fiziskās aktivitātes joma – fiziskās aktivitātes, sporta spēles telpās un dabā, drošība, veselība

Caurviju prasmju attīstīšana: