10.grupa

Grupā ir 14 jauki taurenīši – 6 meitenes un 8 zēni. Mēs esam reizēm tik bezrūpīgi un kustīgi kā taurenīši, kas lido jautrā dejā, reizēm varam būt mierīgi un klusi kā rāmā vasaras nakts.
Mēs esam radoši, dzīvespriecīgi, atsaucīgi, zināt un darboties griboši bērni. Gribam zināt, prast, atklāt visu jauno un interesanto. Vēlāmies izaugt gudri un lieli.
Katru dienu kopā nākam un čakli darbus darīt sākam kopā ar skolotāju Jeļenu, Tamāru, Maiju, Irinu un auklīti Ilonu. Dziesmas kopā ar mums dzied skolotāja Veronika, bet skolotāja Dina palīdz apgūt jaunus vārdus latviešu valodā.
Skolotājas katru rītu ar smaidu sejā sagaida mūs. Ir mīļas un jaukas. Ik dienu  kopā darbojoties, palīdz mazajiem  taurenīšiem  apgūt jaunas zināšanas un prasmes.