Mēneša pasākumu plāns

Ciklogramma MAIJAM_2023

Laiks Pasākums Kas organizē Vieta, laiks, piezīmes
PASĀKUMI PILSĒTĀ, VALSTĪ
17.05.2023. plkst.13.00 Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MA pieredzes apmaiņas seminārs “Mācību resursu krātuve izglītojamo runas un valodas apguves procesa veicināšanai korekcijas nodarbībās” Daugavpils Stropu pamatskola- attīstības centrs, M.Raičonoka, MA vadītāja I.Valentanaviča Daugavpils Stropu pamatskolā-attīstības centrā (Abavas ielā 1)

Pieteikšanās e-adrese: edwa2003@inbox.lv

PASĀKUMI IESTĀDĒ
02.05.-03.05. Baltā galdauta svētki p.i.mūzikas skolotājas sadarbībā ar grupas pedagogiem Saskaņā ar afišu
03.05., 10.05.,

17.05., 24.05.

Informatīvā pedagogu sanāksme d.v.i.j. M.Grigorjeva, p.i.metodiķe K.Volodko-Mitina  Mūzikas zālē plkst.13.15
08.05.- 19.05 Māmiņdienas pasākumi “Paldies, Tev māmiņ!” p.i.mūzikas skolotājas sadarbībā ar grupas pedagogiem Saskaņā ar afišu
09.05. Eiropas diena Grupu pedagogi Rotaļnodarbību laikā
16.05. Gaismas diena Grupu pedagogi Rotaļnodarbību laikā
22.05. Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena Grupu pedagogi Rotaļnodarbību laikā
18.05.-25.05. Izlaidums “ Paliec sveiks mans mīļais bērnudārzs!” p.i.mūzikas skolotājas sadarbībā ar grupas pedagogiem Saskaņā ar afišu