Iestādes padome

2021./2022.mācību gadā izglītības iestādes padomē darbojas 12 grupu izglītojamo vecāku deleģēti pārstāvji, izglītības iestādes pedagogs, vadītājas vietnieks izglītības jomā, vadītājas vietnieks administratīvi saimnieciskā darbā, pirmsskolas un skolu māsa, iestādes vadītāja un  izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis.
Kopumā iestādes padomē darbojas 18 cilvēki. Šajā mācību gadā iestādes padome pirmo reiz pulcējās kopā 24.novembrī izmantojot ZOOM platformu, lai apspriestu un izrunātu iestādes padomes darbības principus un tālākos darbības virzienus.
Paldies visiem iestādes padomes dalībniekiem par jaunu ierosmju sniegšanu, diskusijām un aktīvu darbību tikšanās laikā!