6.grupa

Mēs esam 18 mazas, jaukas un ļoti mīļas mārītes – 8 zēni un 10 meitenes. Tā, ka esam vel maziņas, bet ļoti ziņkārīgas, tādēļ piedzīvojumiem pilnas dienas kopā ar mums pavada trīs lielas mārītes – divas radošas, smaidīgas skolotājas  Marija un Diāna un viena čakla un draudzīga auklīte Antoņina. Mums, mazajām mārītēm, ļoti patīk radoši darboties –  zīmēt, veidot, līmēt, krāsot, dziedāt un dejot. Esam arī ļoti čaklas un it visos darbos cenšamies palīdzēt mūsu lielajām mārītēm -uzklāt galdu, nomazgāt rotaļlietas, paliet puķes un daudz citu darbiņu kopā padarīt.
Esat laipni gaidīti ciemos mūsu draudzīgā mazo un lielo mārīšu saimē!