7.grupa

Grupā ir 22 draudzīga un zinātkāra vabolīte – 10 zēni un 12 meitenes. Mēs priecājamies par katru dienu, ko pavadām dārziņā kopā ar saviem draugiem. Mēs sīkiem solīšiem gatavojamies skolai, kopā iepazīstam burtu un ciparu pasauli.
Mums patīk rotaļāties, sportot, pastaigāties, dejot un dziedāt. Mēs mācāmies mīlēt, rūpēties, saudzēt, izpalīdzēt un līdzdarboties. Kopā mēs veidojām radošu un krāsainu vidi ar kopīgiem priekiem, sasniegumiem un gandarījumiem.
Grupas skolotājas Svetlana un Agnese ir radošas, draudzīgas un izpalīdzīgas vabolītes. Savus pienākumus pilda rūpīgi, ar lielu apzinību un mīlestību. Katru dienu skolotājas kopā ar vabolītēm izzina pasauli, ar aizrautību dodas zināšanu lidojumā, lai kopā rastu atbildes uz vabolīšu jautājumiem.  Neaizmirstamus svētkus mums un mūsu tuviniekiem palīdz sarūpēt skolotāja Irina.
Grupas auklīte Kristīne ir mīļa, uzmanīga un čakla vabolīte, kura rūpējas, lai visas vabolītes dzīvotu tīrībā, siltumā un mīlestībā. Tatjana lido pie katras vabolītes, kad ir nepieciešama palīdzība, padoms vai salds miedziņš!