Publiskie iepirkumi

Paziņojuma datums Identifikācijas numurs Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Iesniegšanas termiņš
17.05.2022. D32.PII2022/1N    Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas
32. pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

D32_PII2022_1N_lemums_macibu_lidzekli

220516_d32_pii20221n_uzaicinajums_macibu lidzekli

D32_PII2022N_tehn_spec_macibu_lidzekli

Līdz 2022.gada 03. jūnija plkst. 12.00
15.04.2021. D32.PII2021/2N    Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas
32. pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībāmD32_PII20212N_lemums_macibu_lidzekli
D32_PII20212N_uzaicinajums_macibu_lidzekli 

D32_PII20212N_macibu_lidzekli_tehn_specifikacija

Līdz 2021.gada 10. maijam plkst. 12.00
30.03.2021. D32.PII2021/1N  Metāla režģu izgatavošana un uzstādīšana bērnu pastaigu lapenē Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādē

190421_32pii_metala_rezgu_lemums

32-PII_BA_Nojumju_Rezgi

32-PII_Noj-Rezgu-Skice

210330_D32_PII2021_1_uzaicinajums

 

Līdz 2021.gada 16.aprīlim plkst.16:00
18.05.2020. D32.PII2020/1N Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas

32. pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

D32_PII20201N_uzaicinajums_macibu_lidzekli

D32_PII20201N_macibu_lidzekli_tehn_specifikacija
D32.PII2020_1N_macibu lidzekli_lemums

 

Līdz  2020.gada 15.jūnija plkst.12:00
20.06.2019. D32.PII2019/1N Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

D32.PII2019_1N_macibu lidzekli_lemums

D32_PII20191N_uzaicinajums_macibu_lidzekli
D32_PII20191N_macibu_lidzekli_tehn_specifikacija

Līdz  2019.gada 27.jūnija plkst.12:00
04.10.2018.

 

D32.PII2018/3N Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

D32.PII20183N_lemums D32_PII20183N_zaluziju_specifikacija D32_PII20183N_uzaicinajums_zaluzijas

Līdz 2018.gada 9.oktobrim plkst.14:00
04.06.2018. D32.PII2018/1N Roku salvešu, tualetes papīra, šķidro un putu ziepju turētāju  piegāde Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

D32.PII20181N_lemums_dozatori_un_turetaji D32.PII20181N_uzaicinajums_dozatori_un_turetaji D32.PII20181N_tehn_spec_turetaji_un_dozatori

Līdz  2018.gada 22.jūnija plkst.14:00
21.06.2018. D32.PII2018/2N

 

Mācību līdzekļu piegāde Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām

D32_PII20182N_lemums_macibu_lidzekli 
D32_PII20182N_tehn_spec_macibu_lidzekli
D32_PII20182N_uzaicinajums_macibu_lidzekli

Līdz  2018.gada 29.jūnija plkst.12:00