E-bibliotēka

Bieži ikdienas darbā sastopamies ar pirmsskolas izglītības pedagogu vēlmi lietot mācību procesa plānošanā, organizēšanā un vadīšanā jaunāko un aktuālāko mācību literatūru, kura ir pieejama iestādes metodiskajā bibliotēkā. Taču bieži vien pedagogi pauž savas raizes, ka viņiem nav brīva laika, lai spētu jēgpilni iepazīties ar pieejamu literatūru un izvēlēties nepieciešamās grāmatas atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām, kā arī daudzi labi literatūras avoti tiek aizmirsti un “iemesti” tālākajā bibliotēkas stūrī. Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, metodiskās bibliotēkas apmeklēšana kļuva par sava veida izaicinājumu pedagogiem, līdz ar to visi kopā sakām meklēt alternatīvu un nonācām pie idejas digitalizēt metodiskās bibliotēkas resursus un apkopot tos atbilstoši mācību jomām vienā failā, norādot pamatinformāciju par konkrētu resursu, klāt pievienojot grāmatas vāka un dažu lapu atvēruma fotogrāfijas, kas ļauj pedagogam ērtāk orientēties grāmatas piedāvātajā informācijā.

Elektroniskās bibliotēkas priekšrocības:

  • Šo resursu ir vienkārši uzglabāt, uzturēt, papildināt un lietot;
  • Ir pieejama jebkurā laikā visiem pedagogiem gan darba vietā, neizejot no grupas, gan mājās;
  • Skaidri apzīmē mācību jomas un attiecīgas izglītības pakāpes (I, II, III);
  • Atvieglo pedagogu darbu, gatavojoties nodarbībām.
  • Var pieteikt jebkuru resursu rezervei, nosaucot no elektroniskās bibliotēkas resursa numura vai citu resursa identificējamo informāciju pēc pedagoga vēlēšanās. Šajā gadījumā vadītājas vietnieks piefiksē bibliotēkas resursu lietotāju uzskaites žurnālā, izsniedzot grāmatu pedagogam vismaz uz 2 nedēļām, tādejādi sekojot bibliotēkas resursu apritei u.c.

Elektroniskā bibliotēka tiek pakāpeniski pilnveidota un atjaunināta. Pašlaik pedagogiem ir ļoti aktuāls  piedāvātais pakalpojums „Digitalizācija pēc pieprasījuma”, t.i., ikviens pedagogs var norādīt, kādu grāmatu vau citu resursu ir nepieciešams digitalizēt – noskenēt konkrētas lapas, kuras ir nepieciešamas digitālā formātā. Parasti šos digitālos resursus pedagogs izmanto mācību procesa plānošanā (ievieto kā pielikumu pie sasniedzamā rezultāta E-klasē) vai darbojoties ar bērniem digitāli (projektors, interaktīvā tāfele u.c.).

Dabaszinātņu mācību joma

Literatūra

Tehnoloģiju un pašizpausmes mākslā mācību joma

Testi un krājumi

Matemātikas mācību joma

Logopēdija

Skolotāju krājumi

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Valodas mācību joma I posms

Valodas mācību joma II posms

Valodas mācību joma III posms

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Attīstošie krājumi