Atkal satikšanas prieks Draudzības dienā!

Februāris ir ļoti neparasts un īpašs mēnesis. No vienas puses tas vēl ir drūms un tumšs, bet no otras gaismas, jaunu emociju un mīlestības pilns. Šonedēļ, pēc neilgas šķiršanās, grupas “ Kamenītes” bērni sanāca kopā, lai mācītos, darbotos, izzinātu pasauli un, protams,  svinētu Draudzības dienu.
Bērni īpaši bija gatavojušies kopā būšanai, par ko liecina daudzveidīgas mīļlietiņas un simboliskas sirsniņas, kas tika izgatavotas gan uzlīmīšu veidā koķeti rotājot vaidziņus, gan pārsteidzot draugus ar košu, paša gatavotu vai iegādātu atklātnīti, saldu kārumu vai kādu citu pārsteigumiņu.

Lai piedotu svētkiem vēl lielāku mīlestības un draudzības “piegaršu”, skolotājas un bērni bija tērpušies sarkanos tērpos. Dienas laikā kopā izrunājām tādus jēdzienus kā  “mīlestība’’ un ‘’draudzība”, paplašinājām vārdu krājumu ar mīļvārdiņiem. Runājām par draudzību un izpalīdzību bērnu savstarpējās attiecībās. Noskaidrojām, ko nozīmē būt draugam un vai katram bērnam ir savs draugs? Kā rīkojas draugi attiecībā viens pret otru?
Bērniem vislielāko prieku sagādāja nevis saņemt, bet gan dāvināt savas mazās, pašgatavotās sirsniņas, kas apliecināja draudzību bērnu starpā. Kopā ar dāvināšanu tika izteikti arī laba velējumi “ Lai Tev ir daudz draugu, pozitīvu emociju!”, “ Vēlu, lai Tu neslimotu, rastu vienmēr iemeslu priekam un smiekliem un nekad neskumtu!”
Draudzības dienas pēcpusdienā, bērni nodevās jestrām dejām “ disenītē” un garšīgu cienastu degustācijai.

 

Informāciju sagatavoja:
pirmsskolas izglītības skolotāja T.Vasiļjeva