Vizu, vizu Metenīti

Nāc nākdams, Metenīti,
Daudz uz tevis gaidītāju:
Gaid’ arāji, ecētāji,
Gaid’ miezīšu sējējiņi.

Meteņi ir ziemas pavadīšanas un pavasara gaidīšanas godi. Dienas pamazam kļūst garākas un saulainākas.
Meteņos brauca ciemos un vizinājās ar ragavām. Lai būtu laba raža, ēda Meteņu mielastu un pēdējo reizi gāja ķekatās.
Arī mūsu iestādes mazi, maskoti ķekatnieki 6.februārī devās ārā, kur viņus sagaidīja Metenis. Tas, ar bluķa vilkšanu un tautasdziesmu skandēšanu, aizveda visus pie Saimnieces un Kazas, kas iepazīstināja visus ar Meteņdienas tradīcijām.
Bērni pavadīja ziemu ar dziesmām, jautrām rotaļām, lustīgām dejām un sportiskām aktivitātēm.
Bet mielošanās ar pīrādziņiem bija kā priecīgs un garšīgs Meteņdienas noslēgums.

Informāciju sagatavoja:
p.i.skolotājas I.Aņisimova, N.Berlizova