Vienoti sportā!

Ar vērienu un svētku gaisotnē 32. pirmsskolas izglītības iestādē “Mārīte” ir aizvadīti  sacensību un atjautības gaisotnes pilni Sporta svētki “Vienoti sportā!” Šoreiz ceļā uz sporta laukumu satikām jautru klaunu Tilliju un Pepiju-garzeķi, kuri palīdzēja ne tikai vingrot, bet arī aicināja piedalīties slepenā ceļojumā ar neparastu karti, kurā tika iezīmēts katras grupas maršruts un āķīgi uzdevumi fizisko spēju pārbaudei. Visi dalībnieki ar godu izturēja šo brīnumiem bagātu maršrutu un, par godu tam, saņēma apbalvojumu un cienastus.

Paši mazākie piedalījās “Rāpošanas sacensībās”.

Lielākos bērnus sagaidīja atraktīvas stafetes un komandu darbs.

Nobeigumā svinīgi tika atklāts laukums bērnu aktīvai un izzinošai darbībai, kurā var sastapt gan iestādes mazākus “iemītniekus”, gan burtus, ciparus, ģeometriskās figūras un daudz citu jaunu elementu laika pavadīšanai dabā.

Izsakām pateicību pirmsskolas izglītības skolotājai Inārai par atjaunoto laukumu un tik košiem zīmējumiem!

Informāciju sagatavoja: vadītājas vietniece izglītības jomā A.Bernatoviča