Vecāku domas par ēdināšanu pirmsskolā

Iestādē regulāri tiek pārskatīta un pilnveidota ēdienkarte balstoties uz Latvijas Republikas Veselības ministrijas izstrādātajiem veselīgā uztura ieteikumiem. Sistemātiski tiek veikts bērnu ēdināšanas monitorings ar mērķi noskaidrot, kādi ēdieni garšo labāk, tāpēc šogad, tika nolemts noskaidrot vecāku viedokli par ēdināšanas kvalitāti iestādē.

Ar aptaujas rezultātiem varat iepazīties šeit: Ēdināšanas kvalitāte iestādē