Vai Tu pazīsti Latviju?

Šajā gadā mūsu mīļā Latvija svin savu 103. dzimšanas dienu. Pirmsskolas izglītības iestāde arī aktīvi mudināja bērnus un darbiniekus iesaistīties svētku gaisotnes veidošanā un piederības un patriotisma veicināšanā. Patriotu nedēļas noslēgumā 23.novembrī, sagatavošanas grupas bērniem no  7., 11. un 12. grupas tika organizēta viktorīna “Vai Tu pazīsti Latviju?”.  Piedalījās trīs komandas, katras komandas sastāvā bija pieci dalībnieki. Viktorīnā bija iekļauti jautājumi gan par Latvijas dabu, gan simboliku, gan arī ievērojamiem cilvēkiem, bija pat minēti daži vēsturiski fakti uz kuriem bija jāsniedz sava atbilde.
Neparastākais bērniem bija tas, ka viņi viktorīnas laikā tikās nevis klātienē, kā jau tas būtu pierasts, bet gan tiešsaistē izmantojot ZOOM platformu. Šāda veida sadarbības forma ar izglītojošo saturu bērniem ļoti patika un vēl papildus viņi apguva digitālās caurviju prasmes, izzināja drošības un kārtības noteikumus strādājot tiešsaistē.
Viktorīnas laikā varēja redzēt bērnu interesi un patieso prieku, kopā meklējot pareizās atbildes uz jautājumiem, mācoties vienoties un paust komandas viedokli noteiktā jautājumā.  Pasākuma noslēgumā katra dalības grupa saņēma balvu un diplomu par dalību viktorīnā.
Paldies skolotājiem un bērnu vecākiem par bērnu sagatavošanu viktorīnai un, lai visiem veicas jaunās izzinošās un pamācošās darbībās un pasākumos!

Informāciju sagatavoja:
vadītājas vietniece izglītības jomā K.Volodko-Mitina un p.i. latviešu valodas skolotāja J.Ruļuka