Turpinot izzināt Latviju

Turpinot godināt mīļo un dārgo Latviju, mūsu iestādes bērni ikdienā izzina aizvien jaunas un jaunas valsts vērtības un dārgumus. Šoreiz 7., 9. un 12 grupas izglītojamie devās uz Daugavpils Māla mākslas centru, kur  iepazinās ar Latgales kultūras mantojumu – keramikas un podniecības tradīcijām. Mūsu bērni ne tikai vēroja podnieka amatu un kā var tikt pie skaistiem keramikas izstrādājumiem, bet arī paši piedalījās keramikas veidošanas nodarbībā.
Liels paldies izglītojamo vecākiem par atbalstu bērnu redzesloka paplašināšanā un tradīciju iepazīšanā!

Informāciju sagatavoja:
pirmsskolas izglītības metodiķe
K.Volodko-Mitina