Teātra dienas ” Mārītē”

Pavasaris Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādē iesākās ar teātra dienām! Lielās tēmas “Kultūrai pa pēdām” ietvaros visu marta mēnesi darbīgie “Mārītes” kukainīši iepazinās ar teātra mākslu, teatrālās darbības veidiem, iesaistījās teātra atribūtu meistarošanā, lasīja un izvēlējās savas mīļākās pasakas, iejutās dažādos tēlos, apguva jaunas dziesmas un rotaļas, kā arī veiksmīgi sadarbojās ar citu grupu bērniem, iedzīvinot tādas vērtības kā draudzība, cieņa, tolerance un līdzatbildība.
Grupa “Vabolītes” sadarbībā ar grupu ”Taurenīši” inscenēja pasaku “Sarkangalvīte” un sadarbībā ar grupu “Kāpuriņi” sagatavoja teatrālo izrādi “ Kā margrietiņai gāja”. Grupa “Kamenītes” iestudēja ludziņu “ Kā cālīši saulīti meklēja”, taču grupa “Sienāzīši”  rādīja savu aktiermākslu teatrālā uzvedumā ”Trīs sivēntiņi”.
Caur aktiermākslu mūsu bērni pilnveidoja runas vidi, paplašināja vārdu krājumu, veidoja pozitīvas savstarpējās attiecības un saskarsmi, rosināja vēlmi nebaidīties parādīt un atklāt sevī jaunus talantus un spējas!

Informāciju sagatavoja:
pirmsskolas izglītības skolotājas A.Podniece-Kerimulajeva, S.Vecele.