Talantu šovs

Vasara, vasariņa….Kāds brīnumjauks laiks gan tā ir. Te var spēlēt, te var skriet, bet var rādīt arī savus talantus. Interesanti, kas gan tas tāds ir “talants”? Uz šo jautājumu atbildi meklēja bērni, veidojot kopā ar skolotājām runājošo sienu.

Divu nedēļu garumā bērni izzināja vārda” talants” būtību un  gatavojās lielajam šovam. Bērni paši izvēlējās un kopā ar vecākiem un skolotājiem gatavoja priekšnesumus.
Kā izrādījās 17.augustā, kad norisinājās “Talanta šova” galā koncerts, mūsu pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē ļoti talantīgi bērni: dziedātāji, dejotāji, mākslinieki, akrobāti, daiļrunātāji un sportisti!
Neparastu prieku mazajos skatītājos raisīja klauni, demonstrējot trikus ar ziepju burbuļiem.
Kā jau visos šovos, arī mūsu šovā dalībnieki neizpalika bez pateicībām un saldajiem cienastiem. Pasākuma noslēgumā visus iepriecināja vasaras diskotēka!
“Talantu šovs” sagādāja patiesu gandarījumu gan mazajiem, gan lielajiem! Paldies mazajiem talantiem par brīnišķīgajiem priekšnesumiem un tiekamies atkal nākošgad “Talantu šovā – 2022.”

Informāciju sagatavoja:
pirmsskolas izglītības skolotāja S.Vecele