Sveču diena

Februāris latviešu kalendārā jau no senseniem laikiem atzīmēts kā sveču mēnesis un tas iesākas ar Sveču dienu, kas svinama 2.februārī. Tā ir diena pašā ziemas vidū.
Izsenis Sveču dienai bija savas dziesmas, rotaļas, paražas un ticējumi. Viens no svarīgākajiem darbiem šajā dienā bija sveču liešana, jo ticēja, ka tieši Sveču dienā lietas sveces deg visgaišāk un izlietojas vistaupīgāk. Arī mūsu iestādes bērni varēja izjust Sveču dienas gaismu un siltumu un piedalīties tai organizētajos pasākumos. Šīs dienas laikā pirmsskolas audzēkņi uzzināja senas tradīcijas, varēja izveidot savu svecīti no dažādiem materiāliem un uzzināja drošības noteikumus sveču degšanas un liešanas laikā.
Sveču dienas ietvaros iestādē tika organizēta sveču izstāde, kuras tāpšanā piedalījās bērni un bērnu vecāki. Apmeklējot šo izstādi, bērni un vecāki varēja redzēt, cik sveces var būt skaistas un daudzveidīgas gan krāsu, gan formas ziņā.
Ticējums vēsta: “Kas šai dienā vairāk tērē un priecājas, tam nākamais gads esot bagāts un laimīgs!” Esiet laimīgi un bagāti!
Paldies visiem, kas atbalstīja un iesaistījās izstādes veidošanā.

Informāciju sagatavoja:
p.i.skolotājas I.Aņisimova un N.Berlizova