Sveču diena

Godinot  senlatviešu tradīcijas, 2. februārī mūsu grupa “Vabolītes” atzīmēja Sveču dienu!     Bērni varēja izvēlēties daudzveidīgas krāsojamās darba lapas par svecēm, pētīja sveču attēlus un iepazina sveču daudzveidību. Kopā noskatījāmies video par Sveču dienas tradīcijām un paražām, noskaidrojām, ka šī diena iezīmē ziemas vidu, un tautā runā, ka lācis savā migā griežas uz otriem sāniem. Uzzinājām, ka senie latvieši šajā dienā ēda grūdeni, lēja sveces un gāja rotaļās.
Arī mēs Sveču dienā darinājām bišu vaska sveces, jo ticam, ka šajā dienā lietās sveces degs visgaišāk un nesīs tās darinātājam mieru un labas domas. Savas darinātās sveces katrs bērniņš aiznesa mājās kā sirds siltuma simbolu, vēlot mājiniekiem gaišumu un saticību.

 

 

Informāciju sagatavoja: grupas “Vabolītes” pirmsskolas izglītības skolotājas
A.Podniece-Kerimulajeva, S. Vecele