Skola2030 ieteikumi raidījumu izmantošanai mācību procesā attālināti

Latvijas televīzija, atsaucoties uz IZM un VISC aicinājumu, sagatavojusi LTV7 programmu attālinātu mācību atbalstam ārkārtas situācijas laikā, atvēlot rīta cēlienu no plkst. 06.30 līdz 11.00 izglītojošam bērnu un jauniešu saturam. Zemāk dots pirmās nedēļas – no 23. līdz 27. martam – raidījumu laika plānojums. Arī nākamo nedēļu programma tiek veidota pēc līdzīga principa –  no paša rīta mazākajiem skatītājiem, tad sākumskolai par zinātni, tad vecākiem skolēniem par vēsturi, literatūru/kultūru un zinātni.

⇒ Informācija par visiem LTV7 raidījumiem un programmu #paliecmājās: https://replay.lsm.lv/lv/izglitiba

LTV7 programmas plānojums

6.30–8.26 (izņemot pirmdienu, kad garums ir 6.30–8.49) PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNI

Eiropas izglītojošās animācijas filmas –“Rūcīšu skola”, “Pelēns Tips”, “Bings”un LTV oriģinālraidījums “Kas te? Es te!”“Pelēns Tips”/ “Bings”

“Pelēns Tips”/ “Bings”

Animācijas seriāls izmantojams kā mācību materiāls, kur liela loma ir sociāli emocionālo prasmju apguvei: kā kontrolēt savu uzvedību, kā veidot pozitīvas attiecības, kā runāt par savām emocijām un saprast otru. Mācību jomās, piemēram:

  • valodu mācību jomā ir iespēja papildināt savu vārdu krājumu, stāstīt par redzēto, dzirdēto citam, atstāstīt notikumus, izdomāt savu stāstu vai notikumus;
  • sociālajāun pilsoniskajāmācību jomā bērni mācās vienoties par kopīgiem noteikumiem, mācīties ievērot galda kultūru;
  • kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslāmācību jomā var atveidot, zīmēt, gleznot seriāla notikumus, pašam radoši izpausties un veidot dažādus priekšnesumus (dziesma, deja), kurus parādasavai ģimenei. Filmiņa stāsta,kā galvenie varoņi Bings un viņa draugi mācās darot. Kādreiz sanāk kļūdīties, bet vienmēr ir iespēja to labot. Skatoties filmiņu, pirmsskolēni noteikti varētu īstenot kādu ideju arī savās mājas kopā ar ģimeni.

“Rūcīšu skola”

Noskatoties animācijas seriālu “Rūcīšu skola”, ar pirmsskolas bērniem var runāt par to, ko nozīmē mācīties, kas ir draudzība, atbildība un kā pieņemt citādo. Galvenie filmiņu varoņi risina problēmu situācijas, kuras rodas pašiem no savas vai draugu labās vai sliktās rīcības. Pirmsskolā šīs sēriju filmiņas skaidro,kā veidot cieņpilnas attiecības ar citiem, kā sadarboties un rīkoties sev un citiem pieņemami. Mācīties izvērtēt savu rīcību un saprast, ka tava uzvedība ietekmē citus. Pēc sērijas noskatīšanās pārrunāt ar bērnu, jautājot: “Kā tu skaidro redzēto rīcību? Ko ir būtiski atcerēties? Kā tu darītu, ja …?”

LTV oriģinālraidījums “Kas te? Es te!”

https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/196/kas-te-es-te

Pirmsskolā TV materiālu izmantošanas iespējas ir plašas. Visus materiālus var izmantot latviešu valodas teksta un vizuālās informācijas uztveres vingrināšanai. Piemēram, bērni var veidot savu TV raidījumu dienasgrāmatu, kurā īsi apraksta redzētos raidījumus, atbildot uz šādiem jautājumiem: -Par ko bija raidījums/animācijas filma/ spēlfilma? -Kuras ir galvenās darbojošās personas? -Kas katrai no tām raksturīgs? -Kādus jaunus, nezināmus vārdus tu dzirdēji? -Kā tu tos saproti? -Ko no šī raidījumu/animācijas filmas/spēlfilmas tu uzzināji un saprati?-Pie kādas atziņas nonāci? -Kurā mācību priekšmetā mācīto tie tev palīdz apgūt? Piemēram, LTV oriģinālraidījumā “Kas te? Es te!” ir ļoti plašs saturs, to var izmantot sociālo zinību, dabaszinību, mūzikas u.c. mācību priekšmetu prasmju nostiprināšanai un pilnveidei.

Publicēts: Skola2030

http://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/ltv-raidijumi