Saņēmām patīkamas ziņas no Latvijas Tautas sporta asociācijas

Paldies par Latvijas Veselības sporta nedēļas organizēšanu, jūsu darbs ir novērtēts! Īpaši pateicības vārdi tika izteikti 32.PII skolotājai Tatjanai Vasiļjevai.
Pielikumā dāvanu karte, tas nozīmē, ka uz šo summu jūs varat izvelēties sporta inventāru   Lāsa 100, SIA, Sporta inventāra veikalā.