Roboti pirmsskolas izglītības iestādes “Mārīte” bērnu ikdienā

Digitālo ierīču un tehnoloģiju izmantošana ir kļuvusi arī par neatņemamu sastāvdaļu  pirmsskolas mācību procesa plānošanā un īstenošanā, ņemot vērā, ka viens no izvirzītajiem uzdevumiem pirmsskolā ir nodrošināt kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu pirmsskolas izglītības mācību procesu, izmantojot inovatīvas mācību metodes un digitālās tehnoloģijas.
Pirmsskolas izglītībā sākām ieviest un lietot IT rīkus (planšetdatorus), pilnveidojot pirmsskolas vecuma bērnu prasmi izmantot digitālo rīku iespējas dažādu zināšanu un prasmju apguvē, radošuma un kritiskās domāšanas sekmēšanā.
Vēlamies iepazīstināt arī vecākus, daudziem kliedējot pārliecību, ka roboti tiks izmantoti izklaidei. Pirmsskolā ikdienā digitālās tehnoloģijas tiek izmantotas izglītojošos nolūkos.
Lai veicinātu bērniem kritisko domāšanu, pašvadītu mācīšanos, uzņēmējspējas ikdienas nodarbēs jau 2022.gada augustā   iegādājāmies BEET Boot, Makeblock mTiny Atklājēja komplekts un Makeblock Codey Rockey robotus.
Makeblock  mTiny  ir labākais veids, kā rosināt bērnos zinātkāri pēc zināšanām un attīstīt loģisko domāšanu jau no mazotnes! mTiny Discover Kit pamatā ir 3–6 gadus vecu bērnu mācību un attīstības rokasgrāmata un Hovarda Gārdnera vairāku intelektu teorija.
Komplektā tiek integrētas daudzveidīgas zināšanas, bagātināta bērnu mācīšanās pieredze spēlēs, celmlauži fiziskajai programmēšanai, ar norādi un klikšķi, stimulē bērnu interesi par aktīvu izpēti un pašmācīšanos, kā arī trenē bērnu spēju identificēt, analizēt un risināt problēmas.
Viss pirmsskolas izglītības risinājumu komplekts ir izstrādāts, lai audzinātu bērnu radošo un integratīvo domāšanu un attīstītu viņu mūžizglītības spējas.
Bee-Bot ir mazs mīļš robots-bite bērniem no trīs gadu vecuma. Šis robots attīsta bērnu matemātikas un pašizpausmes prasmes, kā arī palīdz veidot cēloņu un seku sakarības, vadīt ierīci un programmēt. Bee-Bot robotam var uzdot līdz 40 komandām pēc kārtas, izmantojot 7 pogas. Pogas “atpakaļ” un “uz priekšu” ļauj robotam pārvietoties 15 cm uz priekšu un atpakaļ, pogas “pa kreisi” un “pa labi” dod komandu, pagriezties uz 90 grādiem bultiņas virzienā; poga “pauze” aptur robotu uz 1 sekundi; poga “krustiņš” izdzēš iepriekšējas komandas no robota atmiņas. Lai palaistu ieprogrammētas komandas, jānospiež poga “Go”. Bee-Bot ir bezvadu robots, tas darbojas no akumulatora normālos apstākļos līdz 8 stundām. Viņam var uzzīmēt dažādus interesantus pārvietošanās maršrutus un veidot labirintus no dažādiem priekšmetiem.
Bee-bot ir vienkārši roboti, kas veic vienkāršas un bērniem izprotamas komandas – iet uz priekšu, iet atpakaļ, pagriežas pa labi vai kreisi. Kombinējot darbības, bērni var veidot vienkāršas darbību ķēdes jeb algoritmus. Šo principu var izmantot vispārējās domāšanas, algoritmiskās domāšanas attīstīšanai, kā arī lasītprasmes, matemātikas, dzīvnieku u.c. tēmu apguvē.
Codey Rocky ir sākuma līmeņa robots zinātnei, tehnoloģijām, inženierzinātnēm, mākslai un matemātikai. Visiem bērniem pieejams robotikas komplekts apvienojumā ar viegli saprotamo grafisko programmēšanas valodu mBlock 5 atvieglo pirmos soļus programmēšanas pasaulē un veicina zinātkāri un radošumu. Vienkāršs programmēšanas sākums Makeblock mBlock 5 programmatūru izstrādā MIT grafikas prog. pamatojoties uz Scratch 3.0 valodu, nodrošinot, ka iesācēji var sākt programmēšanu dažu minūšu laikā. Programma spēles, kustības, mūzika un darbības.


Pedagogi pastāstīja, kā viņi darbojas ar robotiem savās grupās ar bērniem, kā tos izmanto, kas bērniem patīk vislabāk, kā tiek organizēts darbs. Vairāki pedagogi atzina, ka kopš bērni darbojas ar šiem robotiem, viņiem ir jūtami uzlabojušās sadarbības prasmes, loģiskā domāšana un redzama personīgā izaugsme. Tāpat pedagogi atzina, ka vislabāk bērniem patīk ar robotiem pildīt uzdevumus, kur var izpausties radoši – pašiem veidot ceļus, šķēršļu takas, zīmēt, pieliekot robotam zīmuli. Pedagogi tika rosināti izteikt domas par to, kādas tehnoloģijas un prasmes viņi vēl vēlētos apgūt.

Informāciju sagatavoja:
DCV direktora vietniece izglītības jomā
Mārīte Grigorjeva