Remonti pilsētas izglītības iestādēs gandrīz pabeigti

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/izglitiba-un-zinatne/zinas/remonti-pilsetas-izglitibas-iestades-ir-gandriz-pabeigti

Līdz jaunā mācību gada sākumam ir atlicis tikai viens mēnesis, un tagad Daugavpilī beidzas sagatavošanās darbi vairāku izglītības iestāžu nodošanai ekspluatācijā. Dažām iestādēm  bija vajadzīgs tikai neliels kosmētisks remonts, savukārt citas izgāja garo Eiropas līdzfinansēto renovācijas ceļu.

Par pārdomāta projekta un laba būvniecības tempa piemēru var uzskatīt 32. pirmizglītības iestādi Mālu ielā, kur celtniecības darbus pabeidz SIA «Energobaltika». Šeit tika veikta siltināšana, atjaunotas ventilācijas un apkures sistēmas un daudzi iekšējie darbi. Neraugoties uz topošā ceļa pārvada tuvumu, šodien Piena kombināta mikrorajona šķērsošanas projekts vairs nerada bažas, jo īpaši tāpēc, ka drīz pie bērnudārza tiks uzstādīts skaņas slāpēšanas žogs.

Projekts iekšdarbu veikšanai 32. bērnudārzā tika nedaudz pagarināts, taču tas joprojām jāpabeidz šovasar. Šo darbu ietvaros būtiskas izmaiņas skāra ne tikai audzēkņu istabas, bet arī saimnieciskās un administratīvās telpas. Tuvākajā laikā notiks interjera mākslinieciskā dekorēšana.

Labu tempu uztur uzņēmuma SIA «Borg» būvnieki, kas ir iesaistīti darbos 12. vidusskolas sākumskolā, kur notiek pilnīga renovācija. Šeit nopietnas pārmaiņas notika ne tikai skolas klasēs, bet arī citās ēkas daļās – sanitāros mezglos un virtuvē. Būvdarbu beigu fāzē šeit tiks veikta neliela teritorijas labiekārtošana.

Poļu ģimnāzijas sākumskolas ēkā, kur remonts notiek ar biedrības “Palīdzība poļiem austrumos” atbalstu, arī darbojas firma SIA “Borg”. Saskaņā ar līgumu, viņiem jāpabeidz darbi līdz oktobrim, tomēr viņi cer uz skolas atvēršana jau septembrī. Sākumskolā tika paveikts nopietns darbs pie jumta nomaiņas, fasādes un grīdu siltināšanas, pamatīgiem iekšējiem darbiem. Daudz enerģijas tika atdots, lai izremontētu lielo aktu zāli, kurai drīz jābūt pabeigtai.

Visu renovējamo izglītības iestāžu vidū vislielākās gaidas ir saistītas ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas nodošanu ekspluatācijā. Nepareizu projektēšanas aprēķinu dēļ darbi šajā skolā tika nopietni aizkavēti, bet par laimi, tagad viss ir gandrīz pilnībā pabeigts. Par pēdējo svarīgo darbu pirms ģimnāzijas durvju atvēršanas  paliek lielā baseina attīrīšana un daži citi sīkie darbi.

Būvuzņēmums SIA “Lagron” par savu lielo sasniegumu uzskata ne tikai sporta zāles nesošo konstrukciju stiprināšanu, bet arī nestandarta akustisko risinājumu ģimnāzijas aktu zālē. Pateicoties dažādu pašvaldības departamentu un celtnieku centieniem, Daugavpils Valsts ģimnāzija paliks par modernāko skolu pilsētā.

Jāatzīmē, ka šajās un citās remontējamās izglītības iestādēs īpašs uzsvars tika likts uz drošību, kādēļ tika izveidoti jauni evakuācijas un ugunsdzēsības elementi. Lai gan faktiskais darba izpildījums daudzos objektos ir gandrīz pabeigts, savas nianses skolu un bērnudārzu darbībā var ieviest pēdējais audits un dokumentācijas pārbaude.

Informācija ņemta no www.daugavpils.lv