Putra, putra, putriņa

Putras diena mūsu iestādē ir kā mīļa, laba tradīcija, kad bērni pat tie, kuriem putras negaršo, bauda to ar lielāko prieku. Starptautiskajai Putras dienai bērni gatavojās jau iepriekš: iepazinās ar putraimu veidiem un putras gatavošanas procesu. Aktīvi iesaistījās arī bērnu vecāki, sarūpējot degustācijai dažādu ogu-augļu ievārījumus. Kopā ar jautrajiem varoņiem pelītēm bērni gāja rotaļās, dziedāja dziesmas, “vārīja” putru, kā arī cienājās ar trīs veidu biezputrām.

Informāciju sagatavoja:
p.i. skolotājas A.Podniece-Kerimulajeva, S.Vecele