Putnu dienas grupiņā “Sienāzītis”

Sīki putni, mazi putni
Koku zaros sasēduši,
Čivu, čivu, čivināja,
Rīta sauli ieraugot.
(B. Brice)

Aprīlī mūsu iestādē tradicionāli notika “Putnu dienas”. Šī pasākuma ietvaros audzēkņi vēroja putniņus ne tikai tuvākajā apkārtnē, bet arī iepazinās ar jūras ērgļu un balto stārķu ģimenēm tiešsaistē un vēroja viņu ligzdas. Bērni ar lielu interesi vēroja putnu ligzdas un tajā notiekošos procesus, kā arī pildīja asprātīgus uzdevumus, mēģinot noskaidrot putnu dzīves ciklu.
Putnu dienu ietvaros, sadarbībā ar bērnu ģimenēm, tapa izstāde “Putni” no otrreiz pārstrādājamā materiāla, kas tika papildināta arī ar grupā veidotiem putniņiem no daudzveidīgiem materiāliem.

Informāciju sagatavoja: pirmsskolas izglītības skolotājas N.Berlizova un I.Aņisimova