Pieredzes stāsts: “Metodiskās bibliotēkas resursu digitalizācijas iespējas pirmsskolā”

Vārds digitalizācija izklausās kā mūsdienīgs, toties ar sarežģītām iekārtām un procesiem saistīts termins. Kas īsti slēpjas aiz termina digitalizācija? Pats svarīgākais – tas ir process un vesela virkne darbību elektroniskajā vidē.

Digitalizācija ir iespēja jebkurus papīrveida darbus pārvērst elektroniskā formātā. Savukārt ar dažādu ierīču un programmu palīdzību skenētos materiālus ir iespējams ievietot Jums ērtākajā formātā, ievērojot autortiesību likumu. Digitalizācijā izdala vairākus posmus līdz drukātais izdevums tiek pārvērsts elektroniskā formātā. Kā pirmais svarīgākais posms tiek uzskatīts materiālu skenēšanas vai fotografēšanas posms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži ikdienas darbā sastopamies ar pirmsskolas izglītības pedagogu vēlmi lietot mācību procesa plānošanā, organizēšanā un vadīšanā jaunāko un aktuālāko mācību literatūru, kura ir pieejama iestādes metodiskajā bibliotēkā. Taču bieži vien pedagogi pauž savas raizes, ka viņiem nav brīva laika, lai spētu jēgpilni iepazīties ar pieejamu literatūru un izvēlēties nepieciešamās grāmatas atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām, kā arī daudzi labi literatūras avoti tiek aizmirsti un “iemesti” tālākajā bibliotēkas stūrī. Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, metodiskās bibliotēkas apmeklēšana kļuva par sava veida izaicinājumu pedagogiem, līdz ar to visi kopā sakām meklēt alternatīvu un nonācām pie idejas digitalizēt metodiskās bibliotēkas resursus un apkopot tos atbilstoši mācību jomām vienā failā, norādot pamatinformāciju par konkrētu resursu, klāt pievienojot grāmatas vāka un dažu lapu atvēruma fotogrāfijas, kas ļauj pedagogam ērtāk orientēties grāmatas piedāvātajā informācijā.

Protams, lai apkopotu visus bibliotēkas resursus, ir nepieciešams laiks un atbalstoša komanda. Ļoti būtiski skenētus vai fotografētus materiālus pārvērst elektroniski viegli un ērti meklējamā un kategorizējamā informācijā.

 

Metodiskās bibliotēkas resursi

Izanalizējot iespējamos variantus, kādā formātā var apkopot un digitalizēt bibliotēkas mācību literatūru, nonācām pie ierasta ikdienas lietošanas varianta – Adobe Acrobat Reader programmas (pdf) fails ar aktīva satura rādītāja funkciju, lai ikvienam būtu ērtāk atvērt konkrētu interesējošu sadaļu vai apakšsadaļu.

 

Elektroniskās bibliotēkas izkārtojums pdf formatā

 

Elektroniskās bibliotēkas izkārtojums mācību jomās

Elektroniskās bibliotēkas priekšrocības:

  • Šo resursu ir vienkārši uzglabāt, uzturēt, papildināt un lietot;
  • Ir pieejama jebkurā laikā visiem pedagogiem gan darba vietā, neizejot no grupas, gan mājās;
  • Skaidri apzīmē mācību jomas un attiecīgas izglītības pakāpes (I, II, III);
  • Atvieglo pedagogu darbu, gatavojoties nodarbībām.
  • Var pieteikt jebkuru resursu rezervei, nosaucot no elektroniskās bibliotēkas resursa numura vai citu resursa identificējamo informāciju pēc pedagoga vēlēšanās. Šajā gadījumā vadītājas vietnieks piefiksē bibliotēkas resursu lietotāju uzskaites žurnālā, izsniedzot grāmatu pedagogam vismaz uz 2 nedēļām, tādejādi sekojot bibliotēkas resursu apritei u.c.

Neraugoties uz paveikto, elektroniskā bibliotēka tiek pakāpeniski pilnveidota un atjaunināta. Pašlaik pedagogiem ir ļoti aktuāls  piedāvātais pakalpojums „Digitalizācija pēc pieprasījuma”, t.i., ikviens pedagogs var norādīt, kādu grāmatu vau citu resursu ir nepieciešams digitalizēt – noskenēt konkrētas lapas, kuras ir nepieciešamas digitālā formātā. Parasti šos digitālos resursus pedagogs izmanto mācību procesa plānošanā (ievieto kā pielikumu pie sasniedzamā rezultāta E-klasē) vai darbojoties ar bērniem digitāli (projektors, interaktīvā tāfele u.c.).  Pateicoties tam, ka iestādē ir izveidota WI-FI pieeja katrai grupai, šos digitālos resursus iespējams izmanot dažādās variācijās.

Informāciju sagatavoja: iestādes vadītāja Mārīte Grigorjeva, v.v.i.j. Anita Bernatoviča