Pasākums veltīts TĒTIM!

Tētis nāk! Tētis nāk!
Viņam pretī jāpanāk.
Tētis augsts, bet es zems.
Viņš pie rokas mani ņems.
Viņš pie manis nolieksies
Un ar mani mājās ies.
Solis man diezgan plats,
Tētiņ, nenes, iešu pats.
(J. Osmanis)

Latvijā Tēvu dienu svin neilgi, tomēr katru gadu tā kļūst arvien populārāka. Arī mūsu grupiņas bērni 14.septembrī gaidīja ciemos savus tēvus, lai kopīgi pavadītu šo rītu.
Prieks bija ne tikai bērniem, bet arī pašiem tēviem, jo ikdienas steigā tik maz sanāk laika, ko pavadīt kopā. Šajā rītā bērni kopā ar tēviem gan pārvarēja šķēršļu joslas, gan minēja mīklas, gan arī cepa picas un kopīgi izpriecājās. Bērni izteica tēviem pateicības vārdus un uzsvēra, ka viņi ir vislabākie, vismīļākie un visčaklākie tēvi pasaulē.
Mēs savukārt sakām lielu PALDIES par izbrīvēto laiku un atbalstu saviem bērniem.

 

Informāciju sagatavoja:
pirmsskolas izglītības skolotājas
I.Aņisimova un N.Berļizova