Par iestādes darbu saistībā ar COVID-19 pandēmiju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai pasargātu bērnu un personāla veselību, iestādē noteikti sekojoši ierobežojumi:

 

 1. Dežūrgrupas tiek organizētas vadoties pēc izglītojamo vecuma (nodrošinot obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu, t.i., 5-6 gadīgo bērnu apmācību), maksimālais izglītojamo skaits vienā grupiņā ir 15 bērni (dežūrgrupas atrašanās vietu vecākiem vismaz dienu iepriekš jānoskaidro pie sava bērna grupas skolotājas).
 2. Vecākiem, kuri atved bērnu uz dežūrgrupu pēc iestādes apmeklēšanas pārtraukuma ārkārtas stāvokļa dēļ, rakstiski jāapliecina, ka bērns ir vesels un slimības simptomu nav.
 3. Vecāki bērnu no rīta atved uz dežūrgrupu līdz plkst 8.30. bērnu uzņemšana notiek pie iestādes ieejas. Bērnu nodošana notiek pastaigu laukumiņos, ja rodas nepieciešamība paņemt bērnu agrāk, vecāki sazinās ar grupu skolotājām par noteikto laiku, kad bērnu nepieciešams nodot vecākiem pie ieejas iestādē. Pastaigu laukumiņos vecākiem jāievēro distancēšanās prasības (vecāks nedrīkst tuvoties dežūrgrupas bērniem un darbiniekiem tuvāk par 2 metriem).
 4. Bērnu dienas režīms tiek organizēts priekšroku dodot pasākumiem, kur ir iespējams distancēties un pasākumiem ārpus telpām.
 5. Bērnu guldināšanā tiek ievērots princips – „galva pret kājām.”
 6. Ja bērnam, atrodoties dežūrgrupā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi) atbildīgais darbinieks nekavējoties ziņo par situāciju iestādes medmāsai, vadītājai:
  • Izolē bērnuatsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam, klātbūtni (dežūrgrupas aukle vai skolotāja)
  • Kontaktējas ar bērna vecākiem, kas NEKAVĒJOTIES ierodas pēc bērna un telefoniski kontaktējas ar ģimenes ārstu;
  • Bērns pēc ārstēšanas atbilstoši veselības stāvoklim var atgriezties dežūrgrupā saskaņā ar ārstējošā ārsta izrakstu.
 7. Grupu skolotājām informēt bērnu vecākus par piesardzības pasākumiem iestādē un tās teritorijā.

 

Iestāde darba kārtība tiek organizēta pamatojoties uz Ministru Kabineta 12.03.2020.rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, Daugavpils pilsētas domes 13.03.2020. rīkojumu Nr.45 „Par pasākumiem ārkārtējās situācijas laikā”, 13.03.2020. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes rīkojumu Nr118-r „Par drošības pasākumiem izglītības iestādēs attiecībā uz Covid-19 vīrusa izplatību”, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 11.03.2020. vēstuli Nr.4-9.2e/20/803 „Par aktuālo informāciju”, Slimību profilakses un kontroles centra publicēto informāciju izglītības iestādēm par piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas uzliesmojuma laikā un Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes 13.05.2020. rīkojumu Nr.41-o „Par piesardzības pasākumiem attiecībā uz Covid-19 vīrusa izplatību dežūrgrupās” (ar 18.05.2020. grozījumiem Nr.42-o)

Informāciju sagatavoja: iestādes vadītāja M.Grigorjeva