Olimpiskā nedēļa “Mārītē”

Laika posmā no 17.04. līdz 21.04.2023. Daugavpils Centra vidusskolā Malu iela 7 norisinājās Olimpiskā nedēļa, kuras ietvaros bērni ne tikai meklēja atbildes uz jautājumiem – Kas ir Olimpiskās spēles? Kad pirmo reizi cilvēki piedalījās Olimpiskajās spēlēs? Kāda ir Olimpisko spēļu simbolika un atribūtika?, bet arī paši iejutās sportistu lomā.

Mazajiem sportistiem katru dienu bija izveidots savs darba apjoms un plāns.

Pirmdienu, kā jau arī pienākas, iesākām ar atbilžu meklēšanu uz augstāk minētiem jautājumiem, kā arī paši veidojām gan Olimpisko spēļu plakātus, gan kausus, medaļas, diplomus, pat Olimpisko lāpu.

Otrdiena tika aizvadīta Ziemas Olimpisko spēļu gaisotnē. Kā jau visiem vareniem sportistiem pienākas stāstīt par savu panākumu atslēgu līdzjutējiem, tā arī mūsu pašu mazie sportisti sniedza intervijas par savu mīļāko sporta veidu un grūtībām caur kurām ir jāiziet cauri, lai tiktu pie godalgotas vietas.

Trešdiena tika veltīta Vasaras Olimpiskām spēlēm, kur katrā rotaļu laukumā varēja izmēģināt savu sporta veidu. Lai Olimpisko spēļu dalībnieki labāk orientētos kāds sporta veids kādā laukumā atrodas, bērni paši izgatavoja plakātus ar sporta veida nosaukumiem.

Ceturtdien norisinājās Lielais skrējiens, kurā dalību ņēma gan lielie, gan mazie iestādes iemītnieki. Bērnu acīs bija redzams patiess prieks un laime, ka arī skolotāji un auklītes skrien līdz ar viņiem, izbaudot silto pavasara saulīti un aktīvi kustoties.

Piektdiena tikai aizvadīta Olimpiskā vingrojuma paspārnē. Līdz ar bērniem, vingrot bija ieradušās trīs Daugavpils Centra vidusskolas skolnieces kopā ar sporta skolotāju.

Nedēļas garumā ne tikai atcerējāmies,  iepazināmies ar jauniem sporta veidiem, pabijām sportistu lomā, bet arī izjutām kopības sajūtu. Paldies visiem Olimpiskās nedēļas organizētājiem un dalībniekiem par pozitīvām emocijām un brīnišķīgiem mirkļiem nedēļas garumā!

Olimpiskais vingrojums_2023

Informāciju apkopoja:

p.i.metodiķe K.Volodko-Mitina