Norisinājās kārtējais pēctecības seminārs

Pirmsskolas vecumposms ir ļoti svarīgs ne tikai bērna fiziskajā, emocionālajā un sociālajā, bet arī viņa valodas un runas attīstībā. Šajā vecumā ir raksturīga simbolu izmantošana, tai skaitā arī vārdu kā simbolu apguve. Vārds bērnam kļūst par nosauktās lietas simbolu. Valodas apguve ir konstruktīvs, pašregulējošs, individualizēts, mērķtiecīgs un sociāls process, tāpēc ir vairāki svarīgi nosacījumi, kas ņemami vērā, lai šis process agrīnā vecumā notiktu ne tikai jēgpilni, bet arī bērnam piemērotā vidē. Ikviena bērna valodas un runas attīstību pirmsskolā veicina dažādas metodes, metodiskie paņēmieni, kā arī savstarpējās attiecības starp bērniem, starp bērniem un pieaugušajiem, kā arī valodu un runu rosinoša vide un atbalsts īstajā vietā un īstajā laikā. Tieši tāpēc 27.03.2024.Daugavpils Centra vidusskolas, Malu iela 7 pirmsskolas programmas īstenošanas vietā, norisinājās kārtējais pirmsskolas  izglītības pedagogu un sākumskolas skolotāju sadarbības seminārs “Latviešu valodas mācīšana, izmantojot daudzveidīgas metodes”. Semināra laikā skolotājas  dalījās un pārņēma viena otras pieredzi un daudzveidīgās metodes, kā mācīt un veicināt bērniem latviešu valodas apguvi. Pirmsskolas kolēģi prezentēja divu gadu laikā izstrādātos uzskates materiālus runājošās vides pilnveidei, kā arī apkopotos skaitāmpantus un pirkstiņspēles vieglajā valodā, kas tika piemeklēti balstoties uz iestādes tematisko plānojumu un bērnu vecumposmu. Paldies visiem pedagogiem par ieguldīto darbu ceļā uz Vienotu skolu!

Informāciju sagatavoja: M.Grigorjeva, K.Volodko-Mitina