No 2023.g. 3.jūlija līdz 10.augustam bērnu reģistrācija uzņemšanai Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē notiks elektroniski!

Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādē bērnu var pieteikt:

  • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „Bērna reģistrācija pirmsskolu iestāžu rindā” portālā https://latvija.lv/ sadaļā “E-pakalpojumi”.

Jūs varat reģistrēt bērnu ne vairāk kā divās pirmsskolas izglītības iestādēs.
Vēlams uzreiz bērnu reģistrēt DIVĀS pirmsskolas izglītības iestādēs, izvēloties vienu kā prioritāro un otro papildus!!! Uz katru iestādi jāaizpilda atsevišķs iesniegums!

Lai to izdarītu, autentificēties portālā https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP214/Apraksts (turpmāk – Portāls), izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem. Pēc tam veiciet šādus soļus:

  • pirmais solis: “Pieteikumu saraksts”, kur izvēlieties  “Jauns pieteikums”;
  • otrais solis: jāizvēlas “Pašvaldība” – Daugavpils.
  • trešajā solī “Pakalpojuma pieteicējs” ievadiet pieteicēja datus, iepazīstieties ar informāciju par personas datu apstrādi un apstipriniet, ka iepazināties;
  • ceturtajā solī “Bērna norādīšana” izvēlieties bērnu, kuru vēlaties pieteikt pirmsskolas izglītības iestādes rindā;
  • piektajā solī “Iestādes izvēle” izvēlieties izglītības iestādi, kurā pieteikt bērnu rindā. Sadaļā “Informācija iestādei” norādiet nepieciešamo informāciju;
  • iesniedziet pieteikumu, nospiežot pogu “Iesniegt”.

 Pēc 2023.g. 11.augusta reģistrators telefoniski sazināsies ar vecāku un apstiprinās, ka iesniegums ir reģistrēts un precizēs nepieciešamo informāciju.

  • No 2023.g. 11.augusta bērnu reģistrācija uzņemšanai Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs notiks arī klātienē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē (Daugavpilī, Saules ielā 7, 1.stāvā, 3.kabinetā).

Pirmdiena  13.00 – 18.00

Otrdiena     8.00 – 12.00

Trešdiena   13.00 – 17.00

Ceturtdiena    8.00 – 12.00

Piektdiena  8.00 – 12.00

 Ierodoties uz pieņemšanu, katru reizi ir nepieciešami šādi dokumenti:

  • Bērna dzimšanas apliecības/pases oriģināls.
  • Vecāka personas apliecinoša dokumenta oriģināls. (Pamatojoties uz Saistošiem noteikumiem Nr.19 no 22.06.2011. g. 9. punktu).

Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites reģistratore t. 65424602, 26459723
e-pasts: bernu.specialists@ip.daugavpils.lv

Bērnu reģistrācija uzņemšanai Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē