Misija “Tētis, dārziņā”

Baudot atvasaru un pēdējo saules pielieto septembra pēcpusdienu, mūsu bērnudārzā  skanēja līksma rosība. Grupu lielie un mazie bērni aicināja tēvus uz kopīgu svētku dienu, kad godināti tika mūsu mīļie, stiprie TĒTI. Ļoti gaidīts bija ikviens tētis, un bērnu  acīs mirdzēja patiess lepnums: „Esmu lepns ar savu tēti”. Mazie ķipari bija sagatavojuši pārsteigumus: uzzīmējuši tēti un pagatavojuši mīļas dāvaniņas.
Bērni kopā ar skolotājām nolēma aicināt TĒTUS uz sporta laukumu, kur visi rosījās un darbojās, ņēma dalību dažādās jautrās aktivitātēs.  Ikviens tētis kopā ar savu mazo ķiparu varēja parādīt attapību un veiklību „īstās formulas” sacensībās, iejusties hokejista lomā, palielīties ar savām zināšanām pavārmākslā. Kopā būšanas prieks visiem bija tik liels, ka, likās, –  svētki nebeigsies nekad.  Izskaņā  uz kopīgām rotaļām un dejām tika aicinātas arī māmiņas. Bija iespēja doties mazā mūzikālā ceļojumā apkārt pasaulei un iemācīties dejot kopdeju.

Paldies mūsu vissuperīgajiem, visstiprākajiem  un visaktīvākajiem tētiem!