Miķeļdienas gadatirgus

Miķeļi ir rudens saulgrieži. Senāk tos svinēja, kad diena un nakts bija vienādā garumā, godinot dabu, ražu, rīkojot bagātīgas dzīres. Miķeļdiena ir nozīmīgs brīdis dabā, lai paredzētu laika apstākļus ziemai un pavasarim un zīlētu nākotni. Viena no senākajām Mikeļdienas tradīcijām došanās uz Miķeļdienas tirgu ir saglabājusies līdz mūsdienām.
Mūsu iestādes bērni arī nav zaudējuši šo Miķeļdienas tradīciju. 26.septembra rītā, saņēmuši rokās “Mārītes” naudiņu, devās uz sengaidīto gadatirgu , lai pārdotu un pirktu sarūpētās rudens veltes.  Bērniem tika dota iespēja arī izdziedāties, izdancoties un kārtīgi izlustēties.