Miķeļdiena „Mārītē”

Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgrieži un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Miķelis latvju dainās saukts par labu un bagātu vīru, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos. Tieši ar šīm tradīcijām, tematiskā pasākuma laikā, tika iepazīstināti mūsu iestādes mazie un lielie audzēkņi.
26.septembra rītā iestādē bija manāma liela rosība, jo vecākās un sagatavošanas grupas bērni pulcējās kopā uz Miķļdienas gadatirgu. Mazie ķipari pirka un pārdeva kopā ar vecākiem sarūpētās lietas, kas veicināja bērnu sadarbības un sociālās prasmes pilnveidošanu. Pārdevuši preci un saskaitījuši naudiņu bērni devās jautrās atrakcijās, par kurām bija parūpējusies mūzikas skolotāja I.Kožakara. Atrakciju laikā bērni gan vāca ražu, gan pārnesa labību, gan arī cepa un cienājās ar maizīti.
Tās dienas pasākums vēl ilgāku laiku paliks visu dalībnieku atmiņā kā izzinošs, radošs un audzinošs pasākums.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece K.Volodko-Mitina