„Meten` s nāca pār kalniņu, Ko, Meteni, atnesīsi?”

“Meteņi” latviešu tautai ir seni, jautri svētki, kuros tiek atzīmēta pavasara tuvošanās, tāpēc meteņu laikā cilvēki brauca ar ragavām, devās ķekatās – ciemos pie tāliem radiem, kur cienājās ar pupām un pīrāgiem. Bērniem deva ēst cūkas šņukuri, lai tie izauguši būtu lieli rakstītāji. Ievērojot Meteņu tradīcijas un izdarības, mūsu bērni veselu nedēļu no 06.02. līdz 10.02. uzvilkdami maskas, labprāt svinēja svētkus kopā ar Kazu.
Viena no svarīgākajām izdarībām Meteņos bija vizināšanās „no kalna”, visi skaļi sauca vēlējumus, sacentās un lielījās, vēla arī „sniega bumbu”, lai visi darbi nākamajā gadā būtu apaļi, raiti un labi veiktos. Bērni gāja latviešu tautas rotaļās, dejoja ar pašdarinātiem skaņu rīkiem un aktīvi dzina projām Ziemu.
Ticējumi vēsta – jo tālāk no kalna nobrauks, jo garāki lini augs un  pašam būs spēks un veselība.
Mūsu bērni bija priecīgi šajā dienā, un tas  nozīmē, ka viss nākamais gads būs veiksmīgs līdz citiem Meteņiem.

Informāciju sagatavoja:
pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja V.Misjune