Mazie taureņi izlaižas lielajā pasaulē

Ko es gribēju tev šodien līdzi dot:
Sava laime katram pašam jāatrod,
Savi draugi katram pašam jāsatiek,
Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg,
Katram pašam marta saulē jāatkūst
Un ka ābelei no augļu svara jānolūst.
Katram pašam jārūgst līdzi raugam –
Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.
/Imants Ziedonis/

Pa zaļajiem vārtiem ar puķu pušķiem, ir klāt Daugavpils Centra vidusskolas Malu ielā 7 pirmsskolas izlaidums mūsu gudrajiem, mīļajiem, nepacietīgajiem, laimīgajiem bērniem. Šogad lielā pirmsskola “Mārīte” no labā spārniņa izlaida 3 grupiņas, no kreisā spārniņa 1 grupiņu, kopā tie bija 51 topošie pirmklasnieki, kuri nu beidzot ar lepnumu varēja teikt: paliec sveiks bērnudārzs, es jau tūdaļ būšu pirmklasnieks!
Šīs dienas  bērniem bija pārsteigumu pilnas-diendusai atlika pavisam maz laika, jo vajadzēja pucēties un aizvadīt svinīgos pasākumus. Bērnus uzrunāja skolotājas, tad tika dedzinātas 7 vēlējumu svecītes no vecākiem, brāļiem un māsām, vecmāmiņām.  Svētku zālē pulcējās daudz viesu, kuru sejās bija pamanāms saviļņojums, smaids un arī kāda prieka asara, kad skanot skaistai dziesmai zālē lepni, satraukti un laimīgi svinīgi ienāca izlaiduma bērni.
Svētku lentītes un sacirtoti un krāsaini meitenēm matiņi, džentlmeniska nostāja, ziedu smarža un krāsaini baloni, tas viss deva iespēju vēlreiz iejusties skaistajā zelta dzīves laikā, ko visi saucam par bērnību. Šī bija neaizmirstama un skaista svētku diena arī vecākiem un visam bērnudārza darbinieku kolektīvam. Direktora vietnieces uzrunā bērniem izskanēja vēlējumi: lai skolā vienmēr labi klātos, lai būtu mīļas skolotājas, lai paši būtu veseli un gudri, lai būtu daudz draugu un katru dienu kaut kas jauns, ko uzzināt. Lai mēs varam lepoties ar saviem bērniem.  Lai tālāk dzīvē līdzi paņemtu iegūtās zināšanas un prasmes,  neatlaidību un spītu. Bet vecākiem ikdienas steigā biežāk paņemt savu mazuli klēpī, samīļot un neaizmirst pateikt, cik ļoti Jūs mīlat savus bērnus un cik ļoti Jūs lepojaties ar savu bērnu panākumiem. Liels paldies tika teikts visiem vecākiem par sadarbību un atsaucību.
Bērnudārzā katra diena ir pilna pārsteigumiem un arī šajā svētku dienā bērni bija sagatavojuši viesiem koncertu, kurā viņi pastāstīja par to, kāda bija ikdiena bērnudārzā, kā viņi atpūtās, priecājās, draiskojās un cik ļoti, ļoti nu viņi vēlas iet uz skolu. Kā lielu pārsteigumu izlaiduma bērni ar lepnumu dejoja un dziedāja, sakitīja dzejoļus, arī angļu valodā. Nobeigumā visi kopā devās pagalmā, lai iemūžītu skaistos kopā būšanas mirkļus.
Lai bērniem bērnudārzā pavadītais laiks paliek atmiņā kā skaists bērnības piedzīvojums, bet vecākiem novēlām, lai nekad nepietrūkst izturības un mīlestības, mazos ciparu un burtu gariņus lolojot!
Paldies visiem pirmsskolas darbiniekiem par sirsnību, mīļumu un kopīgo veikumu šajā mācību gadā! Paldies sagatavošanas grupas skolotājām  Tatjanai Rapčevskai, Agnesei Podniecei – Kerimulajevai, Svetlanai Vecelei, Tatjanai Vasiļjevai, Ritai Turinai, Jeļenai Kirillovai, Tamārai Kokinai un auklītēm Jeļenai, Antoņinai, Diānai un Guntai.
Paldies vecākiem par labajiem vārdiem,  atbalstu un sadarbību!

Informāciju sagatavoja:
direktora vietniece izglītības jomā M.Grigorjeva