Mākslas pulciņa izglītojamo radošo darbu izstāde “Mūsu dārziņa ZOO”

No šī gada 2 novembra Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādē skatāma bērnu radošo darbu izstāde “Mana dārziņa ZOO”.  Darbi tapuši vizuālās mākslas pulciņa “Mazais mākslinieks” ietvaros  skolotājas Ilzes Melderes vadībā. Pulciņā piedalās bērni no 4 līdz 6 gadu vecumam no 7., 9., 11. un 12.grupas. Darbos tiek attēloti dzīvnieki dažādās tehnikās. Bērni attēlojuši dzīvniekus, ko gribētu redzēt savā iztēlotajā zoo dārzā.  Zīmējot darbus, tiek attīstītas caurviju prasmes, kas ļauj bērnam radoši attīstīties un izpausties.
Izstāde skatāma no 02. 12. 2021. līdz 17. 12. 2021.  Daugavpils pilsētas  32.pirmsskolas izglītības iestādē, Malu ielā 7 vai apmeklējot saiti http://www.32pii.daugavpils.lv/galerija/izstade-musu-darzina-zoo
Lai patīkama mazo māklsinieku darbu skatīšanās!

Informāciju sagatavoja: mākslas pulciņa skolotāja Ilze Meldere