LĪGO

Līgodama vien atnāca

Tā līksmā Jāņu diena:

Pār siliem, pār mežiem

Ienāk manā sētiņā.

Šī gada 22. jūnijā mūsu pirmsskolas izglītības iestādes mazos un lielos līgotājus sagaidīja pozitīvu emociju piepildīts Jāņu ielīgošanas rīts. Bērnudārza pagalmā līgotājus sapulcēja svētku vadītāja- saimniece. Tradicionāli Līgo svētkus ieskandināja Līgo dziesmas, rotaļas, tautasdziesmas un dejas. Ar ziedu vainagu un Jāņu zāļu pušķīti sveicām mūsu iestādes vienīgo Līgu. Pēc kārtīgas izpriecāšanās devāmies meklēt Jāņa tēvu, kuram galvā likām ozola vainagu. Jāņa tēvs sagaidīja līgotājus  ar gardu svētku mielastu- sieru, maizi un veselības dzērienu. Pateicoties vecāku sarūpētajām Jāņu zālēm un ziediem, kopā ar bērniem veidojām Līgo ziedu pušķus un pinām vainadziņus.

Paldies visiem svētku līdzdalībniekiem par sadarbību un palīdzību, sagādājot Jāņu zāles!